Geometrický plán pre vydanie kolaudačného rozhodnutia, alebo na zameranie rozostavanej stavby


V drvivej väčšine prípadov sa geometrický plán na vydanie kolaudačného rozhodnutia vyhotovuje ako podklad k vydaniu kolaudačného alebo užívacieho povolenia. Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby slúži ako podklad k hypotekárnemu úveru resp. k zápisu rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností.

Geometrický plán pre vydanie kolaudačného rozhodnutia alebo na rozostavanú stavbu obsahuje:

  • Geodetické zameranie stavby
  • Autorizačne a úradne (Katastrálnym odborom) overený geometrický plán
  • Geometrický plán v elektronickej podobe vo formáte PDF (voliteľné)
  • Podanie geometrického plánu na zápis stavby do katastra nehnuteľností (voliteľné)
  • Vyhotovenie adresného bodu pre potreby stavebného úradu (voliteľné)

Základná cena vyhotovenia geometrického plánu pre vydanie kolaudačného rozhodnutia, alebo na zameranie rozostavanej stavby je 240 EUR bez správnych poplatkov.

Základná cena vyhotovenia adresného bodu pre vydanie kolaudačného rozhodnutia, alebo na zameranie rozostavanej stavby je od 50 EUR. 

Doba dodania služby od 10 pracovných dní. 

< späť