Lustrácia vlastníctva v katastri nehnuteľností


V súčasnosti je jednou z najžiadanejších činností, hlavne pri vyporiadavaní spoluvlastníckych vzťahov na pozemkoch.

Spočíva vo vyhľadávaní vlastníkov a ich nehnuteľností v pozemkovej knihe, listoch vlastníctva, komasačnom operáte,....

Jej náročnosť je závislá od stavu katastrálneho operátu jednotlivých katastrálnych území. 

Cena lustrácie vlastníctva v katastri je ocenená hodinovou sadzbou od 30€/1hod. 

< späť