Ponúkame Vám široký rozsah prác autorizovaného geodeta a kartografa pre fyzické i právnicke osoby:

 - geometrické plány všetkých druhov
- vytyčovanie hraníc pozemkov
- vytýčenie stavieb
- polohopisný a výškopisný podklad pre projektovú dokumentáciu
- predprojektové, predrealizačné a porealizačné zameranie inžinierskych sietí
- sprostredkovanie vyhotovovania zmlúv o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam
- podklady pre dedičské konania a dodatočné dedičské konania
- podklady pre majetkoprávne vyporiadanie nehnuteľností
- podklady pre vydržanie nehnuteľností
 
 
Využite aj bezplatné odborné poradenstvo a konzultácie ku geometrickým plánom a zameraniu pozemkov. Zároveň Vám pomôžeme pri vybavovaní dokladov na katastri. 
Naším cieľom je ponúknuť kvalitné služby, serióznosť a spoľahlivosť.  
Najmodernejšia meracia technika Vám zaručuje najvyššiu možnú presnosť merania. Geodetické práce realizujeme prevažne v Žilinskom  a Trenčianskom kraji, v okresoch Žilina, Bytča, Považská Bystrica a Kysucké Nové Mesto. Zákazky väčšieho rozsahu realizujeme v rámci celého Slovenska.

Poradíme Vám?